DB2 PRO

  • Chuông cửa Video không Dây<br>
  • Hình ảnh Siêu nét 5Mp<br>
  • Báo Qua Điện Thoại<br>
  • Lưu Trữ bằng Thẻ nhớ<br>
  • Có thể tương thích với tất cả chuông báo điện hoặc cơ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kỹ thuật tư vấn trước khi bạn mua sản phẩm